Hoang Sa Battle Memorial

Dallas, TX
     
  Nhóm làm phim tài liệu giảng dạy về chiến tranh Việt Nam kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng Người Việt

Vào trưa ngày Thứ Sáu 16/03/2018, tại đài truyền hình SBTN, nhóm đang chuẩn bị thực hiện bộ phim tài liệu để giảng dạy về chiến tranh Việt Nam đã có buổi nói chuyện với khán thính giả đài truyền hình SBTN. Mục đích của buổi nói chuyện này là thông báo với cộng đồng Người Việt Tự Do tại hải ngoại biết chi tiết về nội dung, cách thực hiện bộ phim. Nhóm cũng nói rõ về kinh phí dự trù để thực hiện bộ phim, và kêu gọi cộng đồng tham gia ủng hộ tài chính để thực hiện bộ phim này.
     
  Cập nhật việc gây quỹ của nhóm làm phim phản bác ‘The Vietnam War’

CUPERTINO, California (NV) – Nhóm làm phim của cựu chiến binh Mỹ thông báo cập nhật việc gây quỹ làm bộ phim giáo dục để giảng dạy và phản bác sự xuyên tạc lịch sử không đúng sự thật trong phim “The Vietnam War” của hai đạo diễn Ken Burns/Lynn Novick.

Ông James McLeroy, cựu chiến binh Mỹ, đại diện hội bất vụ lợi VVFH (Vietnam Veterans for Factual History) và là nơi nhận tiền đóng góp từ khắp nơi gởi về, cho biết: “Tổng số tiền cập nhật tính đến nay là $20,000, gồm cả số tiền gây quỹ từ trang ‘gofundme.com.’”
 
About Us

Our project team is a diversified group of people from different races, genders, ages, religions and political beliefs with a passion to tell the true history of the war.
Donate

All videos and teaching aids are FREE of charge to academic institutes and the public. Your donation is eligible for a tax deduction.
Voice of South Vietnam

For the first time ever in a national release, the South Vietnamese people tell their true history.
History or Propaganda

American Vietnam Veterans factually refute the media’s wrong perception of them and the US war effort.
Lesson Plans

Powerful multimedia academic lessons unlike any other will be provided FREE to the American school system and the general public.
Fact Check on the War

Think you know the Vietnam War? Take this quick quiz to find out!
Vietnamese Refugees

Does the number 250,000 mean anything to you? Discover the tragic and inspiring story the world does not know.
Re-education Prisons

The hidden story of the one million Vietnamese people imprisoned after the war?
ARVN

Discover the true story of the South Vietnamese Military.
 
Donate at
2019 © USAVN.org